Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

21.4.2017

XV Symposiet om forskning i översättning och tolkning, 21–22.4.2017, Vasa universitet

Läs mer på symposiets webbplats.

Tillbaka till rubrikerna