Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Förslag på nya efternamn

Välkommen att bläddra bland förslag på nya efternamn! Institutet för de inhemska språken har tagit fram en förteckning som kan vara till hjälp och inspiration för dig som funderar på att byta till ett nytt efternamn. I förteckningen finns cirka 700 svenska och cirka 5 000 finska förslag på namn som kan komma i fråga för dig som vill registrera ett helt nytt efternamn. Det är fråga om efternamn som inte har några registrerade namnbärare. I lagen om för- och efternamn, som trädde i kraft år 2019, definieras sådana namn som nybildade efternamn.

I Finland skyddas efternamn i den nya lagen om för- och efternamn så att vem som helst inte kan ta ett efternamn som redan är bruk. Även om det är möjligt att hitta på nya efternamn nästan i det oändliga, är det inte alltid lätt att hitta ett namnförslag som både språkligt och innehållsligt sett är lämpligt som efternamn.

Förteckningen Förslag på nya efternamn är en lista på namn som passar som efternamn. Namnen i förteckningen kan också användas som inspiration för den som vill hitta på egna namn.

Obs! En del av namnförslagen i listan kan redan ha tagits i bruk. Du kan kolla i Befolkningsregistercentralens Namntjänst om namnet du är intresserad av finns i registret.

Till de svenska namnförslagen
Till de finska namnförslagen
Till Befolkningsregistercentralens Namntjänst

Sökhjälp

Namnen är ordnade alfabetiskt och förteckningen är sökbar på olika namnleder. Det går exempelvis att mata in ”berg” eller ”puro” (fi. puro, ’bäck’) i sökfältet för att hitta alla namn som börjar eller slutar på dessa leder.

Det är fritt fram att välja bland de finska och svenska namnförslagen, även om de för tydlighetens skull är ordnade i separata finska och svenska listor.

När ett efternamn på listan har tagits i bruk kan ingen annan registrera samma namn utan särskilda skäl. Eftersom vi uppdaterar listan en gång per år kan det vara klokt att kontrollera i Befolkningsregistercentralens Namntjänst att ett namnförslag i listan inte tagits i bruk sedan senaste uppdatering. Vi tar gärna emot information per e-post om namn som registrerats som efternamn och som därför kan strykas ur förteckningen.

I förteckningen finns namnförslag som ur språklig synpunkt är lämpliga som efternamn. Eftersom ett nybildat efternamn inte ska kunna förväxlas med ett firmanamn, ett varumärke eller liknande som används i näringsverksamhet, är det inte säkert att alla namn i förteckningen godkänns vid en ansökan om ett nybildat efternamn.

Hur har förteckningen sammanställts?

Förteckningen utgår från ortnamn som excerperats ur Lantmäteriverkets ortnamnsregister med cirka 800 000 namn. Ortnamnsregistret är en bra utgångspunkt för förslag på nya efternamn eftersom en stor del av efternamnen i Finland har sitt ursprung i gårdsnamn eller andra ortnamn.

De excerperade ortnamnen har körts mot Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Alla namn som redan är i bruk som efternamn har rensats ut och de ovanligaste namnen har strukits, liksom namn som av olika skäl är olämpliga som efternamn. Förteckningen innehåller också namn som tidigare varit i bruk som efternamn men som i dag inte längre har några namnbärare.

Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala
Redaktörer:
Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg och Elina Wihuri samt Teijo Kemppainen, Kallas Lukka och Susanna Nygård
Datakörningar:
Toni Suutari, Risto Widenius och Jari Vihtari
It-expertis:
Outi Lehtinen


Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 59. Helsingfors 2018.

URN:NBN:fi:kotus-201844, ISSN 2323-3370