Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Årets klargörare

Sedan 2016 delas priset Årets klargörare ut vartannat år för arbete med lättläst och vartannat år för arbete med klarspråk. Delegationen för lättläst utser pristagaren de år som lättläst premieras och Institutet för de inhemska språken utser pristagaren då klarspråk står i tur.

Ursprungligen delades priset ut av Selkokeskus (det finska centret för lättläst). Priset har sedan 1996 delats ut till en aktör som har främjat lättläst information för eller lättförståelig kommunikation med grupper med särskilda behov.

Tidigare pristagare


2018 (klarspråk): FPA tipsar
2017 (lättläst): Evangelisk-lutherska kyrkan
2016 (klarspråk): Lea Ansamaa och Sini Sivonen, Uleåborgs stad