Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Årets klargörare 2018


I år tävlar aktörer som har främjat ett gott myndighetsspråk om titeln Årets klargörare. Kandidaterna har skrivit texter eller vidtagit andra åtgärder för att jobba för ett klart myndighetsspråk och tydlig kommunikation.

Kandidatnomineringen avslutades den 14 september. På våra finska sidor kan du bekanta dig med kandidaterna.

Tillbaka till rubrikerna

Vilket slags arbete premieras?

Kandidaterna kan vara statliga och kommunala myndigheter eller arbetsgrupper, arbetspar och enskilda medarbetare. Bidragen kan bestå av texter, arbetsmetoder eller kommunikationsrutiner som främjar ett klart myndighetsspråk. Det kan till exempel handla om


  • en bra eller förbättrad text, en helhet som består av flera texter eller av text och bild
  • nya rutiner, processer eller system som förbättrar texter, kommunikation eller service (t.ex. textproduktion, förbättrad tillgänglighet, insamling av respons)
  • ett välvalt organisationsnamn, ett lyckat namnbyte eller en lyckad planeringsprocess för namngivning (t.ex. anvisningar, processbeskrivning, expertgrupp).
I årets tävling lägger vi speciell vikt vid att

  • både finskan och svenskan har tagits i beaktande
  • arbetet har gett mätbara eller synliga resultat (t.ex. besparingar, positiv kundrespons)
  • nya arbetsrutiner för textproduktion eller förbättrad kommunikation har skapats.

De projekt som anmäls till tävlingen behöver inte vara helt nya eller helt färdiga. Som tävlingsbidrag godkänns projekt som har avslutats under de senaste åren och som har gett resultat som fortfarande är aktuella. Också lovande projekt som fortfarande pågår kan anmälas.

Tillbaka till rubrikerna

När delas priset ut?

Ett råd som består av experter på klarspråk och kommunikation väljer ut tre bidrag som går till final i tävlingen. Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen utser vinnaren bland de tre finalbidragen och delar ut priset på Klarspråksdagen, som i år firas den 11 oktober 2018.

Text: Marianne Laaksonen och Liisa Raevaara

Tillbaka till rubrikerna