Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

8.5.2019

Svenskans beskrivning 37, 8–10.5.2019, Åbo

Mer information:
Konferensens webbplats
Konferensens Facebooksida

Tillbaka till rubrikerna