Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

4.5.2017

Nordisk klarspråkskonferens, 4–5 maj 2017, Köpenhamn

Nordisk konferens om språk och kommunikation i digitala medborgartjänster

Kom och lyssna på forskare från hela Norden som berättar om offentlig kommunikation på digitala plattformar, utvidga ditt nätverk och dela med dig av ditt kunnande. Konferensen arrangeras 4–5 maj på Schaeffergården, strax utanför Köpenhamn.

Teman på konferensen

Digitala medborgartjänster spelar en allt större roll i kontakten mellan myndigheter och medborgare i alla nordiska länder. Några centrala frågor är:

  • Hur möter offentliga myndigheter medborgarna på Twitter och Facebook?
  • Vilka problem har medborgarna med digital kommunikation från det offentliga?
  • Hur säkerställer man samspelet mellan digitala och tryckta texter?

Få svar på dessa frågor och på många fler – läs mer i konferensprogrammet och i presentationen av de enskilda föredragen.

Målgrupp för konferensen

Målgrupp för konferensen är alla som är intresserade av och arbetar med digitala medborgartjänster, t.ex. anställda inom den offentliga och privata sektorn, studerande och forskare.

Tid, plats och anmälningsfrist

Konferensen pågår torsdagen den 4 maj klockan 9.00 till fredagen den 5 maj på Schaeffergården i Gentofte, ca 8 km från centrala Köpenhamn. Du kan delta båda dagarna eller välja att delta bara en dag. Sista anmälningsdag är den 26 februari 2017.

Läs mer om konferensen på Dansk sprognævns webbplats.


Tillbaka till rubrikerna