Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.9.2017 Språk i Norden utkom med nytt nummer

Årets nummer av Språk i Norden innehåller bland annat artiklar om språk och integration i Österbotten och nordisk och finsk språkpolitik i ett globalt perspektiv.

Läs mer


8.9.2017 Språkinstitutet på Kommunmarknaden

Arkivenheten och namnvården presenterar det digitala ortnamnsarkivet och ger namnvårdstips på Kommunmarknaden.

Läs mer


4.9.2017 Den finska språkvården finns på Facebook

Den finska språkvården (Kielitoimisto) utlovar språknytt och gallupar om aktuella språkliga händelser på sin Facebooksida.

Läs mer


30.8.2017 Vasa universitet får språkcenter

Enheten för språktjänst vid Vasa universitet blir vid årsskiftet Vasa universitets språkcenter. Språkcentret strävar efter samarbete med andra högskolor.

Läs mer


24.8.2017 Språkinstitutet rekommenderar namnet Livsmedelsverket

Jord- och skogsbruksministeriet bad Institutet för de inhemska språken om ett utlåtande gällande namnet på den nya myndighet som bildas när Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets stödfunktioner slås ihop.

Läs mer


Följande