Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

16.12.2018

Ada, Adele

3 söndagen i advent

Läs mer om Ada (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Adele är en fransk form av forntyska namn på Adal-, till exempel Adelheid, där adal betyder ’ädel’ (källa: Dagens namn av Marianne Blomqvist)

Namnsdagarna © Almanacksbyrån


Tillbaka till rubrikerna