Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

25.3.2019

Gunvor och Gunnevi

Läs mer om Gunvor (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Gunnevi är en nybildning till gamla nordiska namn som Gunborg och Gunvor. Namnen är bildade utifrån det runsvenska ordet gun ’kamp, strid’ (källa: Dagens namn av Marianne Blomqvist).


Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna