Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

19.3.2019

Josef, Josefina och Josefin

Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen

Läs mer om Josef, Josefina och Josefin (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna