Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

26.5.2019

Vilhelmina, Wilma och Minna

Läs mer om Vilhelmina och Wilma (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Minna är en av många kortformer till namnet Vilhelmina, en tysk femininform av Vilhelm (källa: Dagens namn av Marianne Blomqvist).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån


Tillbaka till rubrikerna