Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

24.8.2018

bertelmässa

Sensommaren har kommit och vädret blir så småningom ostadigare. Enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål har man ända från Esse i norr till Pyttis i öster talat om den 24 augusti som bertelmässa, bertelsmässa eller Berteldagen. Då föll kallstenen enligt folktron i vattnet, dvs. vattnet blev kallare och gav en föraning om höstens intåg. Innan dess skulle man ha höstsådden i jorden för att få en god och riklig skörd.

Ordet bertelmässa finns också i en rad sammansättningar, främst i anslutning till skörd, fiske och väderlek. I Kumlinge på Åland kallades en storm kring den 24 augusti för bertelsmässpåven eller Bertelspåven. I Vårdö lade man ogärna ut sina skötar på Bertelsnatten, eftersom man väntade sig oväder. Var den här natten lugn menade man dock i Närpes att vädret skulle bli ostadigt genast efteråt. Houtskärsborna kunde å sin sida åka till Åbo på bertelmässmarknad, åtminstone så länge vädret tillät.

Bertelmässa i Ordbok över Finlands svenska folkmål
Kallsten i Ordbok över Finlands svenska folkmål


Tillbaka till rubrikerna