Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

14.6.2018

fjåsog

Både människor, djur och ting kan beskrivas som fjåsoga. Vad betyder egentligen detta dialektala adjektiv som förekommer på många håll i Svenskfinland? Enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål är den mest spridda betydelsen för fjåsog att vara fjäskig, fjollig eller tafatt. Denna betydelse överensstämmer också med ordförklaringen ’fjäsk, bjäfs’ som ges till uppslagsordet fjås i Svenska Akademiens ordbok. Men utöver fjäskig ger Ordbok över Finlands svenska folkmål också belägg för att ordet i Lappfjärd kan betyda bortblandad men därtill yster eller vild. I Oravais kan en fjåsog flicka i sin tur vara yr, obetänksam eller lättsinnig. Utöver dessa betydelser kan fjåsog också användas om en konsistens eller struktur. Som exempel kan ordet beskriva ett pösigt bröd, mjukt hull eller en blöt jordmån. I denna bemärkelse förekommer ordet främst i Österbotten men ordboken ger också belägg från Houtskär där fjåsog i en exempelfras bland annat används om ett löst rullat garn.

Fjåsog i Ordbok över Finlands svenska folkmål


Tillbaka till rubrikerna