Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

15.3.2019

himma

E bli:r barå te site å hi:m på kve:ldan har någon sagt i Houtskär och menat att han bara vilar sig om kvällarna efter det tunga dagsarbetet. I södra Finland är den här betydelsen välbelagd. Där hi:mar man när man tar igen sig, är dåsig och slö av trötthet eller när man är långsam, dröjer och sölar.

Himma kan också betyda svindla p.g.a. ansträngning, hetta eller sjukdom. He ä så heitt så än e hi:mar i hå:re! har en Pargasbo utbrustit. Att vara krasslig eller hängsjuk är därtill en betydelse som främst är belagd i östra Nyland. I delar av södra Österbotten hi:mar däremot en person som sitter oföretagsam och försjunken i djupa tankar.

fundera_pixabay
Att himma kan betyda att sitta oföretagsam och försjunken i djupa tankar. Foto: Pixabay

Till himma finns avledningen himmare, dvs. en antingen tafatt och oföretagsam eller krasslig och sjuklig person.

Läs mer om dessa och fler betydelser för himma och himmare i Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Himma i Ordbok över finlands svenska folkmål
Himmare i Ordbok över finlands svenska folkmål


Tillbaka till rubrikerna