Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

15.10.2018

leda

”Ja har leidon!”

Månadens dialektord kan uttalas till exempel leido eller leidå och man hittar det under uppslagsformen leda. Leda, som uttrycker tristess – det vill säga att man är uttråkad eller utled på någonting – syns i uttryck som ”ja ha foått leidån po gröitin” med belägg i Jeppo och ”ti sist tå an fie leidon tå vott an ilak” med belägg i Korsnäs. Förutom för tristess kan ordet också användas för känslan av motvilja eller avsmak. Dialektordet leda har spridning i hela Svenskfinland.

Leda i Ordbok över Finlands svenska folkmål


Tillbaka till rubrikerna