Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

21.12.2018

lilljul

I finlandssvenskan är lilljul eller lillajul numera främst känd som lördagen före första söndagen i advent. I Ordbok över Finlands svenska folkmål finns denna betydelse belagd från Pargas och Strömfors, samt från Kökar i sammansättningen lilljulkväll, dvs. lördagsaftonen före första advent. I Vörå har den trettonde dagen i advent också kallats för lilljul.

I Österbotten kan lilljul dock betyda Tomasdagen eller tomasmäss, som infaller tre dagar före julaftonen eller den 21 december. Tomasdagen inledde julfriden, men också julfirandet med bl.a. den första julmaten och små gåvor till barnen. På Tomasdagen åkte man ofta på marknad; lilljulmarknad i betydelsen marknad vid tomasmäss finns upptecknat från Replot.

Tomasdagen eller tomasmäss har ännu inte publicerats i dialektordboken, men man kan läsa om denna högtid i ett tidigare publicerat inlägg från Språkinstitutet och mer om hur den har firats i Sverige på Institutet för språk och folkminnens webbplats. Läs också mer om lilljulen i Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Redaktionen på Ordbok över Finlands svenska folkmål önskar alla sina läsare och följare på Instagram en riktigt god jul!

Läs mer

Lilljul (dialektordboken)
Tomasdagen
(Institutet för de inhemska språken)
Tomasdagen (Institutet för språk och folkminnen)


Tillbaka till rubrikerna