Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

23.2.2018

matsmässa

Det mörkaste vinterveckorna är förbi och vi får dag för dag njuta av mera dagsljus. I Ordbok över Finlands svenska folkmål kan man läsa om matsmässan eller Mattiasdagen den 24 februari som på många håll har uppfattats som årets första vårdag. Från och med denna dag ansågs dagsljuset vara tillräckligt för att inte behöva tända någon extra belysning utan dagens arbete kunde påbörjas och avslutas med solens upp- och nedgång. Blitt väder på matsmässan sades dessutom förutspå en tidig och därmed gynnsam vår. Enligt ett talesätt från Malax är det exempelvis sju veckor till islossningen om det ”dråppar oåv ta:tje på matismäss”.

Enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål kan matsmässa också stå för Matteusdagen den 21 september (enligt den sverigesvenska almanackan) som markerar övergången till mörkare och kyligare tider. Innan höstmatte gällde det att ha majoriteten av årets utearbete gjort. I och med att Mattias och Matteus har markerat det ljusare halvårets början och slut, återfinns ett flertal variationer på talesättet ”matte väcker och matte täcker/släcker” i Svenskfinland.

Matsmässa i dialektordboken
Höst-Matteus i dialektordboken


Tillbaka till rubrikerna