Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

15.11.2018

pallra

Verbet pallra i olika betydelser har stor spridning i de svenska dialekterna i Finland. De mest allmänna betydelserna, att prata strunt, sladdra eller fjollas, hittas över hela Svenskfinland, men är särskilt väl belagda på Åland. ”Sitt int de:r å pa:ldra!” har man till exempel sagt i Vårdö.

Formen pjallra i samma betydelse är också allmän, i synnerhet i Österbotten. ”Så springär an strakst åkring byjin å pjaldrar värr än en gambäl tjälg!” har upptecknats i Närpes.

Ordbok över Finlands svenska folkmål innehåller flera sammansättningar till pallra och pjallra, bland annat pallerarshål, pallerstake, pjallerniku och pjallerbyx, det vill säga olika benämningar på sladdriga, skvallriga, fjolliga eller barnsliga personer. Pallervant är ytterligare en variant, som på Åland också kan användas smeksamt om småbarn eller djur. En person kan vara pallerglad eller pallerhögfärdig, och struntprat, trams eller barnsligheter kan kallas för paller eller palleralla.

I Strömfors kan pallra betyda plaska eller leka i vatten och runtom i Svenskfinland pallrar eller pjallrar man när man knallar omkring eller traskar iväg någonstans.
pallra_foto Pixabay
I Strömfors kan pallra betyda plaska eller leka i vatten. Foto: Pixabay
Läs mer om dessa och fler betydelser under paller, pallra v.1, pallra v.2, pjallra v.1, pjallra v.2 samt olika sammansättningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Tillbaka till rubrikerna