Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

2.5.2019

lussing

Att få en dansk lussing är ingen angenäm upplevelse. Utan sammanhang är det dock svårt att gissa vad det obehagliga består i. Betydelsen är ‘ett slag på kinden’, dvs. det motsvaras på svenska av örfil. Men svenska ordböcker tar faktiskt upp ett ordet lusing med samma betydelse. Det är förmodligen obekant för de flesta av oss, åtminstone här i Finland, eftersom det främst förekommer provinsiellt i södra Sverige.

Det danska ordet lussing används också överfört och betyder då nederlag, (ekonomisk) förlust, tillrättavisning, skarp kritik. När det i en dansk tidningsrubrik står ”Dansk Melodi Grand Prix får lussinger af anmeldere” betyder det alltså att recensenterna kritiserar showen. På svenska förefaller örfil mest förekomma konkret om regelrätta slag. Ordböckerna anger visserligen också en liknande överförd betydelse som för lussing, men man hittar relativt  få  exempel på den användningen i texter.

Nina Martola

Lussing i Den danske ordbog


Tillbaka till rubrikerna