Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

1.3.2018

søppel

söppel_Foto_Bianca Holmberg
På svenska skräp, på norska søppel. Foto: Bianca Holmberg

Søppel är ett norskt ord som betyder sopor, skräp och (hushålls)avfall. Det hänger samman med ordet sope, som betyder sopa. På samma sätt som svenskans skräp kan søppel i norskan användas i överförd betydelse om något dåligt: ”Filmen er bare søppel” kunde översättas med ”Filmen är bara skräp”.

Søppel i Bokmålsordboka och Nynorskordboka


Tillbaka till rubrikerna