Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

2.5.2018

svømme

simma_foto Pixabay
Foto: Pixabay
Norskans svømme kan lätt förväxlas med svenskans svimma, men den som på norska berättar att hen svømte på ryggen har inte svimmat och fallit baklänges utan simmat ryggsim. På nynorska finns dessutom varianten svømma och också verbet symja eller symje, som precis som svømme betyder att simma.

Svømme i Bokmålsordboka och Nynorskordboka


Tillbaka till rubrikerna