Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

1.8.2018

tåbe

Blir man kallad tåbe i Danmark är det inte så smickrande. På svenska kan det motsvaras av t.ex. idiot, dåre, klant. Ordet antas vara besläktat med verbet tabe ‘tappa’. Det ingår i det stående uttrycket kun en tåbe frygter ikke havet.

Se tåbe i Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna