Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

1.8.2018

tåbe

Blir man kallad tåbe i Danmark är det inte så smickrande. På svenska kan det motsvaras av t.ex. idiot, dåre, klant. Ordet antas vara besläktat med verbet tabe ‘tappa’. Det ingår i det stående uttrycket kun en tåbe frygter ikke havet.

Se tåbe i Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna



Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången