Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

21.9.2017

Gunborg och Gunlög

Läs mer om Gunborg (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Gunlög är ett ovanligt namn med vikingatida ursprung. Det är bildat till det fornnordiska ordet gunnr, ’strid, kamp’, och har genom tiderna använts både som mansnamn och kvinnonamn (Källa: Dagens namn av Marianne Blomqvist).


Namnsdagarna © Almanacksbyrån


Tillbaka till rubrikerna