Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

22.2.2018

Hildur och Hilda

Läs mer om Hildur och Hilda (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna