Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

20.3.2018

Joakim och Kim

Läs mer om Joakim (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Kim är en kortform till namn som Joakim eller Kimball. I många kulturer är Kim ett könsneutralt namn och också i Finland får både pojkar och flickor namnet Kim. (Källa: Dagens namn, Marianne Blomqvist)

Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna