Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

19.6.2018

Sigrid och Siri

Läs mer om Sigrid och Siri (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån


Tillbaka till rubrikerna