Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

12.4.2018 Det viktiga kommatecknet

Mängden kommatecken ska väljas omsorgsfullt – det gäller att varken slösa eller snåla, skriver Charlotta Svenskberg i månadens språkkolumn.

Läs mer


13.3.2018 En arbetsdag som språkstöd

Estniska ortnamn, småbarnspedagogik och ordval. Att kunna ge såväl snabba som välgrundade svar på språkfrågor är en utmaning för språkstöden på de finlandssvenska medierna.

Läs mer


7.3.2018 Språklig utmaning för unga och vuxna

Språklärarförbundet utmanar alla 13-åringar och äldre att anta språkliga utmaningar 2018. Utmaningarna kan vara att ordna en sagostund på ett främmande språk eller hälsa på folk på så många språk som möjligt.

Läs mer


13.2.2018 Orden vi använder spelar roll

Det är inte egalt vilka ord vi väljer att använda. Charlotta Svenskberg skriver om värdeladdade ord i månadens språkkolumn.

Läs mer


9.2.2018 Så har radiospråket förändrats sedan 1970-talet

Den 9 februari disputerar Jenny Stenberg-Sirén på en avhandling om radiospråket 1970–2009. Här kan du läsa hennes Språkbrukartiklar om ämnet.

Läs mer


Följande