Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

5.12.2018 Biblioteket Ode

Aktuellt språkråd om det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Läs mer


19.11.2018 Maria Fremer disputerar på avhandling om aktuellt tema

På sistone har flera finlandssvenska medier publicerat artiklar om tilltal. Ämnet kommer att vara aktuellt igen den 15 december, då myndighetsspråkvårdaren Maria Fremer disputerar på en avhandling om tilltal i reklamfilmer vid Helsingfors universitet.

Läs mer

 

19.11.2018 Enkät om ska och skall

Skriver du ska eller skall? Svara gärna på frågan i vår webbenkät!

Läs mer


9.11.2018 Kulturskillnader i servicesvenskan i Finland och Sverige

Att nia kan uppfattas som artigt eller nedlåtande, och skillnaderna kan vara kulturella, säger professor Camilla Wide, som intervjuas av Yle.

Läs mer


5.11.2018 Svenskan är ett attraktivt språk

Få språk är lika tillåtande och öppna för nya erfarenheter som svenskan, skriver Nina Dahlbäck i Vasabladet.

Läs mer


Följande