Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

12.4.2018

Det viktiga kommatecknet

Mängden kommatecken ska väljas omsorgsfullt – det gäller att varken slösa eller snåla, skriver Charlotta Svenskberg i månadens språkkolumn.

Kommateringen i en text är viktig för läsbarheten. Charlotta Svenskberg listar några tumregler som kan vara till hjälp för den som skriver i april månads språkkolumn.

Till kolumnen Kommat har stor betydelse

Tillbaka till rubrikerna