Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

13.3.2018

En arbetsdag som språkstöd

Estniska ortnamn, småbarnspedagogik och ordval. Att kunna ge såväl snabba som välgrundade svar på språkfrågor är en utmaning för språkstöden på de finlandssvenska medierna.

Minna Levälahti berättar i månadens språkkolumn om hur det är att jobba som språkstöd på Svenska Yle. Det är omväxlande, tempot är högt och frågorna är av vitt skilda slag.

Läs språkkolumnen på Yles webbplats: Ett vårdat mediespråk kräver tid

Tillbaka till rubrikerna