Till innehållet

Språket lever

12.4.2019

Enhetliga rekommendationer om namn på kommuner

Namnvårdaren Maria Vidberg berättar om bakgrunden till Språkinstitutets nya förteckning över kommuner på svenska och finska på Yles webbplats.

Artikeln kan läsas på Yles webbplats: Leve våra nygamla svenska kommunnamn!

Tillbaka till rubrikerna