Till innehållet

Julkalendern 2015

21.12.2015

Tomasdagen

Tomasdagen går julfriden in, nu är det tid att stanna upp. Se till att kvarnarna stannas, lägg tvättbrädet åt sidan och bär spinnrockarna upp på vinden. Att få Tomas i spinnrocken kan vara mycket farligt!

Tomasmäss är trots julfriden också dagen för kommers. Julmarknaderna i Vasa, Åbo eller Lovisa försiggick med bl.a. påföljande provdrickning av  julbrännvin och julöl. För Sibboborna gällde det att inte gifta sig denna dag, paret skulle i så fall få ett kort och tråkigt liv.

Denna dag borde också julstängerna resas på gårdsplanen för att markera julens ingångsdag. Själv pustar jag ut och nöjer mig med att ställa fram mitt Tomaskors, ett utsirat kors av träspån, som nutida åboländska hemslöjdare tillverkat för att jag ska kunna föra vidare åtminstone någonting av de gamla jultraditionerna.

Susanne Bergström-Söderlund

tomasdagen julmarknad
Foto: Pixabay

På sidan Julkalendern hittar du alla publicerade julkalendrar.


Tillbaka till rubrikerna