Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

12.6.2018

Så skriver du en bra webbtext

I skumläsningens tidevarv ger Charlotta Svenskberg i sin språkkolumn några konkreta tips på hur man skriver en webbtext som lockar till läsning och är så lättillgänglig som möjligt.

Charlotta Svenskbergs språkkolumn finns på Yles webbplats:

Skumläsning ställer stora krav på texterna

Tillbaka till rubrikerna