Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

9.10.2018

Själv och ensam

Ordet själv har genomgått en betydelseglidning under de senaste åren och i dag kan "jag reser själv" betyda samma sak som "jag reser ensam". Charlotta Svenskberg skriver om själv och ensam i månades språkkolumn.

Läs månadens språkkolumn på Yles webbplats:
Språkkolumnen: När man är själv är man ensam

Tillbaka till rubrikerna