Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

5.11.2018

Svenskan är ett attraktivt språk

Få språk är lika tillåtande och öppna för nya erfarenheter som svenskan, skriver Nina Dahlbäck i Vasabladet.

Inför svenska dagen skriver Nina Dahlbäck om de sexiga svenska verben. På Yles webbplats berättar Sara Wikner om var man hittar den mest neutrala standardsvenskan.

Därför är verben svenskans sexigaste kroppsdel (Vasabladet)

Helsingforssvenskan är inte standardsvenska – den finlandssvenskan hittas på annat håll (Yles webbplats)

Tillbaka till rubrikerna