Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

18.2.2016

tänk

Ordet tänk används numera som ett substantiv, t.ex. ett nytt tänk. Är det korrekt?

Ja, substantivet tänk är numera införlivat i språket och tas upp i ordböcker, men det karakteriseras fortfarande som ett vardagligt ord. Det betyder 'sätt att tänka, tankar, tänkande'. Det finns också andra substantiv som har bildats av verb på detta sätt, t.ex. flytt 'flyttning' av verbet flytta.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna