Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

18.2.2016

tänk

Ordet tänk används numera som ett substantiv, t.ex. ett nytt tänk. Är det korrekt?

Ja, substantivet tänk är numera införlivat i språket och tas upp i ordböcker, men det karakteriseras fortfarande som ett vardagligt ord. Det betyder 'sätt att tänka, tankar, tänkande'. Det finns också andra substantiv som har bildats av verb på detta sätt, t.ex. flytt 'flyttning' av verbet flytta.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången