Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

18.1.2019 9.56

Tilltal är inte alltid så enkelt

Merete Mazzarella har läst Maria Fremers avhandling om tilltal.

I Upsala Nya Tidning skriver Merete Mazzarella en uppskattande krönika om Maria Fremers avhandling ”Tilltal i reklamfilm: Du-reformen i ett historiskt perspektiv” där hon reflekterar över utvecklingen fram till dagens du-tilltal. Duandet har segrat, men det hindrar inte att tilltal fortfarande kan leda till problem. I jämförelse med Sverige är Finland dessutom konservativt, vilket i värsta fall kan leda till att ett brev hamnar i papperskorgen, skriver Mazzarella.

Läs Merete Mazzarellas krönika i Upsala Nya Tidning


Tillbaka till rubrikerna