Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

7.3.2019

Uttal i andraspråk

Ett forskningsprojekt om hur man kan lära ut uttal har slutförts och på seminariet Fokus på uttalsinlärningen presenterades forskningsresultaten. Se inspelningen på webben.

Hela seminariet kan ses på Svenska litteratursällskapets Youtubekanal.

Tillbaka till rubrikerna