Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

25.4.2018 Första delen av den finsk-kurdiska ordboken publicerad

Ordboksartiklarna från a till k i ordboken Suomi–kurmandži-sanakirja har publicerats på nätet.

Läs mer


18.4.2018 Hela karelska språkarkivet på webben

Sammanlagt finns en halv miljon karelska ordsedlar digitaliserade. Ordsedlarna kan fritt laddas ner som bildfiler.

Läs mer


21.3.2018 Språkinstitutet söker en planerare

Språkinstitutet anställer en planerare med uppgifter bland annat inom kommunikation, utveckling och (webb)publicering.

Läs mer


19.3.2018 Språkinstitutet lanserade finsk webbkurs

Webbkursen om myndighetsspråk utsågs till bästa film av den elektroniska lärmiljön E-oppiva.

Läs mer


8.3.2018 Drygt 1 500 nya ord i Stora finsk-svenska ordboken

Stora finsk-svenska ordboken har igen uppdaterats, den här gången med drygt 1 500 nya ord. Det betyder att ordboken nu innehåller över 100 000 uppslagsord.

Läs mer


Följande