Till innehållet

Språknytt

2.4.2019

Aktuell förteckning över namn på kommuner

Språkinstitutet och Svenska språknämnden i Finland har sammanställt en aktuell förteckning över kommuner som har både svenska och finska namn.

Förteckningen över namnen på kommunerna finns i både en finsk-svensk och en svensk-finsk version. Den innehåller också rekommendationer för hur namnen ska användas. Arbetet har gjorts i samarbete med Kommunförbundet.

Till förordet
Till den finsk-svenska förteckningen
Till den svensk-finska förteckningen


Tillbaka till rubrikerna