Till innehållet

Språknytt

9.1.2019

Estnisk-finsk ordbok publicerad

För att fira Estlands 100-årsjubileum ger Eesti Keele Instituut och Institutet för de inhemska språken ut en estnisk-finsk ordbok. Fru Jenni Haukio har varit beskyddare för projektet.

År 2015 fattade Språkinstitutet och Eesti Keele Instituut ett gemensamt beslut om att ge ut en finsk-estnisk och en estnisk-finsk ordbok i samband med ländernas respektive 100-årsjubileum 2017 och 2018. Den finsk-estniska ordboken Suomi–viro-suursanakirja utkom 2017 och nu utkommer den estnisk-finska ordboken Viro–suomi-sanakirja.

Den estnisk-finska ordboken finns fritt tillgänglig på nätet. Redaktörerna har fäst särskild uppmärksamhet vid nyord, flerordsuttryck, förkortningar och olika typer av namn. Rent tekniskt hänger ordböckerna ihop så att det går att söka både finska och estniska uppslagsord i båda ordböckerna.

Den estnisk-finska ordboken har redigerats av Sofia Björklöf, Anu Haak, Külli Kuusk, Saarni Laitinen, Ilona Paajanen och Ulla Vanhatalo. Huvudredaktörer är Heikki Hurtta och Margit Langemets.

Till Viro–suomi-sanakirja
Till Suomi–viro-suursanakirja


Tillbaka till rubrikerna