Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

2.3.2018

Finskan kom in i Islex

Från och med torsdagen den 1 mars finns Islex också på finska. Islex är en nordisk ordbok med isländska som utgångsspråk och de andra nordiska språken som målspråk.

Nätordboken Islex bygger på en isländsk ord- och frasdatabas och innehåller cirka 50 000 uppslagsord. I november 2011 publicerades den första versionen med danska, svenska och norska som målspråk. Senare har färöiska tillkommit och nu finns alltså finska med både som målspråk och som gränssnittsspråk. Den kan användas gratis.

Man kan göra sökningar i Islex såväl på isländska som på något av målspråken och man kan välja om man vill se sökresultaten med alla språk parallellt eller med bara isländska och ett valt språk. Ordboken innehåller också en hel del illustrationer.

Den finska delen av projektet inleddes år 2013. Helga Hilmisdóttir (Helsingfors universitet/Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) har varit projektledare och Marjakaisa Matthíasson och Hanna Ampula har varit redaktörer. Flera andra personer har bidragit till projektet på olika sätt.

Mer om Islex-projektet
Till den finska versionen av Islex


Tillbaka till rubrikerna