Till innehållet

Språknytt

8.1.2019

Konkret information om nya alternativ till efternamn

Magistraten har publicerat en broschyr med konkreta exempel på möjliga efternamn och efternamnskombinationer för äkta par och barn.

Lagen om för- och efternamn som trädde i kraft vid årsskiftet ger nya möjligheter till efternamn och efternamnskombinationer för både gifta par och barn. Därför har Magistraten gett ut en broschyr om efternamn och efternamnskombinationer. Broschyren innehåller information om vilka efternamn och kombinationer av dem som är möjliga när man ingår äktenskap. Den innehåller också information om barns efternamn.

Lagen om för- och efternamn utgår från att parterna behåller sina efternamn när de ingår äktenskap. Om de ändå vill ha ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination finns många alternativ. För till exempel makarna Lindgren och Mattila finns alternativen LindgrenMattilaLindgren-MattilaLindgren MattilaMattila-Lindgren och Mattila Lindgren. Makarna kan också välja varsin efternamnskombination, t.ex. Lindgren Mattila och Mattila-Lindgren.

Till broschyren (pdf)
Till lagen om för- och efternamn


Tillbaka till rubrikerna