Till innehållet

Språknytt

19.12.2018

Namnet Tölö torg korrigerat

Helsingfors stad har korrigerat stavningen av namnet Tölö torg i enlighet med svenskans skrivregler. Namnet skrevs tidigare ihop i ett ord.

Namnet Tölö torg har skrivits i ett ord i stadsplanen sedan 1920-talet. Felstavningen har uppmärksammats under årens lopp och under hösten 2018 har Språkinstitutet fått flera frågor om stavningen. Att frågan blivit extra aktuell nu beror på att spårvagnshållplatsernas namn numera ropas ut i spårvagnarna och passagerarna kanske tydligare lägger märke också till stavningen. Stavningsfrågan togs upp av Helsingfors stads namnkommitté på mötet 17.10.2018. Ändringen trädde i kraft 18.12.2018.


Tillbaka till rubrikerna