Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.5.2017

Ny upplaga av Svenska skrivregler

Hur hanterar vi främmande ord och namn i svenskan? Hur är det egentligen med det där plural-s:et? Nu finns en ny upplaga av Svenska skrivregler.

Svenska skrivregler är Språkrådets handledning i skrivtekniska frågor, en bok som vänder sig till alla som skriver svenska i olika sammanhang. Skrivreglerna ger bland annat råd om stor och liten bokstav, citat och anföring, val av ord- och böjningsformer, kommatering samt hop- och särskrivning.

Den förra skrivregelsamlingen kom år 2008 och sedan dess har flera kapitel och avsnitt tillkommit eller omarbetats.

– Det som hänt sedan förra upplagan är framför allt att en mer demokratisk språksyn, och samtidigt ett mer mångfacetterat språksamhälle, tydligt etablerats i Sverige. Råden i den nya upplagan avspeglar därför det faktiska språkbruket i högre grad än tidigare, säger Språkrådets Ola Karlsson, huvudredaktör för boken.

Nyheter i Svenska skrivregler 2017:

  • Nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter i svenska sammanhang.
  • Utökade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn.
  •  Mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar.
  •   Nya råd om hantering av arabiska namn och tecken.

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången