Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.12.2017

Nya artiklar i den finska dialektordboken

Nu finns avsnittet emaali–lofka på nätet i Suomen murteiden sanakirja.

Suomen murteiden sanakirja
Klicka på ikonen för att komma till Suomen murteiden sanakirja.

De nya artiklar som har kommit till i Suomen murteiden sanakirja är letkata–lofka. Samtidigt publicerades också dn tryckta ordbokens andra del (emaali–havuvasta) på nätet. Det betyder att den elektroniska ordboken nu innehåller cirka 157 000 uppslagsord.

Suomen murteiden sanakirja
Presentation av Suomen murteiden sanakirja


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången