Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.9.2017 9.31

Nya ord i Stora finsk-svenska ordboken

Drygt 1 300 nya uppslagsord har kommit till i nätversionen.

Arbetet med Stora finsk-svenska ordboken pågår för fullt. Den 27 september 2017 har drygt 1 300 nya ord tillkommit, vilket betyder att det sammanlagda antalet uppslagsord nu är drygt 98 100. Bland de nytillkomna orden finns t.ex. deittailla, e-lasku, googlettaa och riffi, sammansatta ord på media-, urheilu- och verkko- samt en hel del benämningar på språk.

Gå till Stora finsk-svenska ordboken.Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången