Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

5.2.2019 10.50

Ortnamnsmaterial på nätet

Nimisampo är en ny nättjänst som erbjuder fritt tillgängliga ortnamnsdata. Den riktar sig till i första hand namnforskare men kan användas av alla intresserade.

Tjänsten Nimisampo bygger på Språkinstitutets digitaliserade ortnamnsarkiv och Lantmäteriverkets ortnamnsregister men innehåller också en del historiskt ortnamnsmaterial. De svenska namn som ingår härstammar i första hand från Lantmäteriverkets register, men också en del svenska namn ur Språkinstitutets namnarkiv ingår. Dessa namn är resultatet av ett pilotprojekt som gjorts.

Nimisampo har utvecklats i ett samarbete mellan Språkinstitutet, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.


Till Nimisampo (på finska)

Namesampo (på engelska)


Tillbaka till rubrikerna