Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.12.2017

Presidenten stadfäste den nya namnlagen

Den nya namnlagen träder i kraft 2019.

Från och med 2019 är valfriheten större när det gäller namn. Bland annat tillåts efternamnskombinationer även för barn och ett barn kan få fyra förnamn i stället för nuvarande tre.

I fortsättningen gäller namnlagstiftningen också personer i registrerade partnerskap. Den här förändringen träder i kraft redan den 1 januari 2018.

Justitieministeriets pressmeddelande

Tillbaka till rubrikerna