Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

5.12.2017 13.40

Sisu valdes till Suomen sana

För att fira Finlands 100-årsjubileum arrangerade Institutet för de inhemska språken under året tävlingen Suomen sana ("Finlands ord") där man sökte efter ord som bäst beskriver det hundraåriga Finland.

Cirka 450 olika ord och uttryck sändes in till Språkinstitutet under året, och en av de största förhandsfavoriterna bland de föreslagna orden var ordet sisu. Av alla de insända förslagen valde Språkinstitutets delegation ut ordet sisu till Suomen sana.

Språkinstitutets direktör Ulla-Maija Forsberg säger att ordet sisu fungerar väl både på finska och svenska. I finalen förekom följande nio ord och uttryck förutom sisu: demokratiavaje, elähän, kalsarikännit, löyly, metsä, no niin, perkele, sauna och sinivalkoinen. 

Läs den finska nyheten här.

Ordet sisu i Kielitoimiston sanakirja.

Ordet sisu i Finlandssvensk ordbok.

Ordet sisu i Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången