Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

29.10.2018

Språkinstitutet söker en finsk webbredaktör

En tjänst som webbredaktör ledigförklaras vid Språkinstitutet. Tjänsten kan sökas fram till den 15 november.

Till webbredaktörens uppgifter hör bland annat att upprätthålla och utveckla Språkinstitutets finska webbplats www.kotus.fi och kommunikationen i sociala medier. Webbredaktören jobbar tätt ihop med den finska webbredaktionen och även med övriga anställda på Språkinstitutet.

Mer information om tjänsten finns på valtiolle.fi. Tjänstens ID är 29-279-2018.

Till valtiolle.fi


Tillbaka till rubrikerna